Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres sklep@gumanadach.pl lub wypełniając formularz zgłoszenia reklamacji w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
 3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu.
 4. Po zgłoszeniu drogą mailową lub za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji wadliwe towary wraz z wypełnionym formularzem należy wysłać na adres sklepu:
  EKOIZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Marszałkowska 7
  35-215 Rzeszów
  tel. kontaktowy: +48 535 535 505
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
 6. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
Zamów Telefonicznie
Zamknij
0
X