Hydroizolacja Natryskowa

Izolacja natryskowa gumą w płynie CWS to doskonały sposób na renowację oraz wieloletnie zabezpieczenie dachów płaskich i nie tylko! Jeśli nie możesz lub nie chcesz wykonywać napraw samodzielnie skorzystaj z usług naszych wykonawców działających na terenie całego kraju. Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia dotyczące powierzchni powyżej 80m².

Wypełnij formularz

W ciągu kilku godzin skontaktuje się z tobą nasz wykonawca.

    Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych (wymagane).

  Uwaga! Przesłana przez nas wycena jest orientacyjną informacją i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  Wykonawca w woj. podkarpackim, małopolskim, lubelskim

  Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jego dostępności, personalizacji, czy aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Zobacz więcej
  Ustawienia
  OK
  Polityka prywatności i plików cookies
  Polityka Prywatności
  Cookie name Active

  I Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem gumanadach.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).
  2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

  II Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest firma EKOIZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marszałkowska 7, 35-215 Rzeszów, NIP 5170406063, REGON 385897374, KRS 0000836817 (dalej jako „Administrator”).

  III Dane kontaktowe

  Z Administratorem można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną email: sklep@gumanadach.pl lub pisemnie na adres: EKOIZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marszałkowska 7, 35-215 Rzeszów.

  IV Zasady przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
  2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
  3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie Internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

  V Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacja zamówień w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
  • prowadzenie konta Klienta w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
  • marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  • udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy, chat online, a także prośbę o kontakt telefoniczny złożoną przez formularz (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
  • realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
  • badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

  VI Okres przechowywania danych osobowych

  Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

  • dane dotyczące prowadzenia konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Sklepie Internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
  • dane związane z realizacją zamówień - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
  • dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
  • dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  • dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
  • prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od czasu ostatniej aktywności Klienta na Stronie Internetowej,
  • cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

  VII Kategorie danych osobowych

  1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
   • w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;
   • w związku z założeniem konta Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;
   • w związku z przesłaniem zapytania lub prośby o kontakt: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu;
  2. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, data i godzina korzystania ze Strony Internetowej, rozdzielczość ekranu oraz inne tego typu informacje.

  VIII Pliki cookies i inne technologie śledzące

  Strona gumanadach.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

  Niektóre używane przez Administratora cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

  Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej Użytkownik znajdzie wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

  Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony gumanadach.pl, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

  Cookies własne

  Cookies własne Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

  Cookies podmiotów trzecich

  Strona gumanadach.pl, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcjonalności zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

  Google Analytics

  Strona gumanadach.pl korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej gumanadach.pl.

  Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony gumanadach.pl. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

  Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

  Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony internetowej gumanadach.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Użytkownik może zapoznać się ze szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  IX Udostępnianie danych

  1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
   • pocztowe,
   • płatności elektronicznych,
   • księgowe,
   • hostingowe,
   • marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego,

  X Uprawnienia Klientów

  1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  Zapisz
  Ustawienia plików cookie
  Zamów Telefonicznie
  Zamknij
  0
  X